Những gì mình còn nhớ về “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của Hikaru Murakami

Tôi nói gì khi nói về chạy bộ - Hikaru Murakami

Đây không phải là một bài Review, đánh giá về cuốn sách “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của Hikaru Murakami. Bài viết này mình nhắc đến những thông tin, nội dung trong cuốn sách mà mình đã đọc từ năm ngoái. Nói chính xác hơn là những gì còn đọng lại, sau …

Những gì mình còn nhớ về “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của Hikaru Murakami Đọc tiếp »