Rượu ở Hàng Châu

Hàng Châu 25-6-2013

Trên sông Hoàng Hà, Tổ Thiên Thu nói với Lệnh Hồ Xung có câu thơ miêu tả cảnh đẹp Hàng Châu: “Hồng tụ chức lăng khoa thị diệp, Thanh kỳ cô tửu sấn Lê Hoa”.
Sau đó nói rằng rượu Lê Hoa phải uống trong ly Phỉ Thúy mới là tuyệt vời nhất, rằng là Tháng ba mùa xuân hoa lê nở, khắp Hàng Châu đều bán rượu Lê Hoa.
Mình đến vào mùa hè, không có duyên gặp được Tổ Thiên Thu, cũng ko biết rượu trong ảnh kia là rượu gì, chỉ thấy bày bình lớn nhỏ đủ loại, đi đến đầu đường đã thấy mùi rượu thơm, đến trước cửa quán thì thấy lâng lâng rồi, dòng chữ ghi trên kia là “3 BÁT KHÔNG QUA NỔI BẾN”… chắc rượu nặng lắm đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top